Update coronamaatregelen 26/03/2021

Update coronamaatregelen 26/03/2021

Deze week kondigde de federale regering nieuwe maatregelen aan met betrekking tot het organiseren en uitoefenen van sportactiviteiten en het organiseren van sportkampen in de paasvakantie. Bekijk hier het overzicht van alle (nieuwe) maatregelen.

 • Voor kinderen t.e.m. 12 jaar zijn in- en outdoor sportactiviteiten toegelaten, maar enkel in groepen van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend bij de 10 personen.
 • Voor jongeren vanaf 13 t.e.m. 18 jaar zijn outdoor sportactiviteiten en indoor zwemactiviteiten toegelaten, maar enkel in groepen van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend bij de 10 personen. Contact is enkel toegestaan indien dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Voor personen vanaf 19 jaar zijn outdoor sportactiviteiten toegelaten. Hier geldt een maximum van 4 personen per groep, maar worden sportbegeleiders wél meegerekend en moeten de afstandsregels (1,5m) steeds gerespecteerd worden. Zwemactiviteiten voor personen boven 18 jaar zijn toegelaten, maar wel volgens de regels van het samenscholingsverbod. Dit betekent met maximum 4 personen (inclusief begeleider/lesgever) waarbij steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt van elkaar en rekening houdend met de geldende densiteitsregels van het zwembadprotocol.

Wat verwachten we van jou als sportvereniging/school?

Alle reeds bevestigde reservaties t.e.m. 1 april 2021 blijven behouden en worden verlengd t.e.m. 30 april 2021. Indien je openstaande reservaties t.e.m. 30 april wil annuleren of nieuwe reservaties wil aanvragen, dan kan dit via sportbeheer@leuven.be.

Had je jouw club-/schoolwerking nog niet opgestart en wens je dit nu wel te doen volgens de geldende maatregelen? Vraag dan zeker meteen een nieuwe reservatie aan via sportbeheer@leuven.be. Deze reservaties zijn pas definitief na bevestiging van sportbeheer, zodat er zeker personeel aanwezig is in de aangevraagde sportaccommodatie.

Sportkampen

De overige nieuwe maatregelen zijn van toepassing voor het organiseren van sportkampen in de paasvakantie. Verenigingen die volgens onderstaande maatregelen een sportkamp organiseren moeten dit melden via tofsport@leuven.be. Momenteel bekijken we zelf intern op welke manier we de Tofsportkampen kunnen organiseren. We trachten hier zo snel mogelijk over te communiceren.

 • Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders)
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen
  • Begeleiding draagt mondmaskers
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk
 • Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (geboortejaar 2007) tot 19 jaar (geboortejaar 2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders)
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
  • Begeleiding draagt mondmaskers
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk (bv. watersportkamp) en wordt tot strikte minimum beperkt.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk

De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.

Algemeen overzicht

Voor kinderen t.e.m. 12 jaar:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar worden geadviseerd zich te beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
 • Georganiseerde sportactiviteiten zijn enkel indoor toegestaan wanneer deze niet buiten kunnen plaatsvinden.
 • Zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be).
 • Indoor en outdoor sportactiviteiten mogen plaatsvinden met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) en volgens het specifiek sporttakprotocol.
 • Indoor topsportactiviteiten tot en met 12 jaar zijn toegelaten na voorleggen goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Accommodaties die niet in beheer van stad Leuven zijn toegankelijk voor sportactiviteiten voor kinderen t.e.m. 12 jaar, maar dienen hiervoor toelating aan te vragen via sportbeheer@leuven.be.

Voor jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar:

 • Kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar worden geadviseerd zich te beperken tot één hobby per week. Dat wil zeggen dat ze niet én naar de sportles, én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging kunnen gaan.
 • Georganiseerde sportactiviteiten voor kinderen en jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten, maar mogen enkel buiten georganiseerd worden, in bubbels van maximum 10 deelnemers (exclusief begeleider) en volgens het specifieke sporttakprotocol.
 • Zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar zijn toegelaten met maximum 10 personen (exclusief begeleider/trainer) volgens het specifiek zwembadprotocol en enkel met toestemming van de stad (via sportbeheer@leuven.be).
 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten. Begeleiders dragen altijd een mondmasker.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.

Voor personen vanaf 19 jaar:

 • Indoor sportactiviteiten zijn verboden voor iedereen boven 12 jaar (met uitzondering voor de scholen).
 • Zwembaden zijn open voor individuele zwemmers mits reservatie
 • Zwemactiviteiten voor personen boven 18 jaar zijn toegelaten volgens de regels van het samenscholingsverbod. Dit betekent met maximum 6 personen per baan voor zwembad Kessel-Lo en 8 personen per baan voor de zwembaden van Sportoase (inclusief begeleider/lesgever) waarbij steeds 1,5 meter afstand gehouden wordt van elkaar en rekening houdend met de geldende densiteitsregels van het zwembadprotocol.
 • Outdoor sportactiviteiten zijn toegelaten met maximum 10 personen en mits het steeds respecteren van de afstandsregels (1,5 meter).
 • Indoor topsportactiviteiten voor iedereen boven 12 jaar zijn toegelaten wanneer hier competitie aan verbonden is en na het voorleggen van de goedkeuring van de federatie en mits toestemming van de stad. Er wordt geen publiek toegelaten en kleedkamers blijven dicht.
 • Alle wedstrijden, competities of andere contacten met ploegen of (leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep zijn verboden.
 • Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten (tenzij noodzakelijk om medische redenen bij begeleiding van kinderen of personen met een beperking). We vragen ouders die hun kinderen afzetten voor een training om de sportaccommodatie niet te betreden.
 • Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben.
 • Het dragen van een mondmasker in openbare gebouwen zoals sportaccommodaties blijft verplicht, behalve tijdens het sporten. Begeleiders dragen altijd een mondmasker.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Thuis omkleden is dus de boodschap. Voor scholen geldt een uitzondering: zij mogen wel gebruikmaken van kleedkamers tijdens de schooluren. Per kleedkamer worden maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd toegelaten, tenzij anders vermeld.
 • Er blijft een registratieplicht voor sporters, toeschouwers en bezoekers van sportaccommodaties.
 • Alle sportkantines zijn gesloten, drankautomaten mogen open en gevuld blijven.
 • Professionele sporten en competities, na goedkeuring door de bevoegde minister. Er wordt geen publiek toegelaten. Kleedkamers blijven dicht, tenzij er voldoende testing gebeurt en er geen positieve testing is vastgesteld.